Tus Liiska

The Lord's house Logo (1860 x 570 px).png

Ku lug yeelashada xidhiidhka Masiixa iyada oo loo marayo tukashada, rumaysadka, iyo ereygiisa.  

 

Barashada Baybalka Subaxda iyo Wacdiga & Qaybaha Barida, si aan u cusboonaysiinno maskaxdeena oo aan u barano sida loo dabaqo amarradiisa nolosheenna maanta. 

 • RSS
 • Spotify
 • iTunes
 • Amazon
 • YouTube
 • Facebook
 • Deezer
 • Instagram
 • Twitter
ADOP Logo.png

Xalka la taaban karo ee Arrimaha Adduunka Dhabta ah.

 

Hadal ku saabsan dhammaan arrimaha nolosha ee saameeya dadka maanta, xagga Eebbe xaggiisa. La kulan martida, baro wax ku saabsan dadaalkooda, iyo sida 

 • Podbean
 • Spotify
 • Amazon
 • Youtube
 • Rumble
 • Facebook
 • Truth Social
 • Stitcher
 • Deezer
 • Pandora
 • Google Podcasts
 • Twitter

"Ku xidhidhiyahaaga Masiixa ducada, iimaanka, iyo ereygiisa.  

 

Barashada Baybalka Subaxda iyo Wacdiga & Qaybaha Barida si aan u cusboonaysiinno maskaxdeena oo aan amarradiisa ugu dabaqno nolosheenna maanta. "

 • RSS
 • Spotify
 • iTunes
 • Amazon
 • YouTube
 • Facebook
 • Deezer
 • Instagram
 • Twitter
Messiah's Love Logo.png